మల్లంపల్లి చరిత్ర సమీక్ష – శ్రీరమణ పేరడీ

(శ్రీరమణ పేరడీలు నుండి స్వీకృతం)   చరిత్ర పరిశోధనే ఆహారంగా, నిద్రగా స్వీకరించి, చరిత్రగతులు దిద్దిన మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారి సమీక్ష చారిత్రకంగానే వుంటుంది. శిలల భాషలు తెలుసు ఆయనకు, చాకిబండలనుకున్న వాటిని శాసనాలుగా చదివిన దిట్ట. ***** మల్లంపల్లి చరిత్ర…

ఓ భావి త్రిలింగదేశ అంతర్జాలికులారా

Parody to పెళ్ళి చేసుకొని ఇల్లు చూసుకుని ఓ భావి త్రిలింగదేశ అంతర్జాలికులారా వయసుముదిరిన బ్లాగ్జనులారా పరానుభవమున టైపు నా ఘోష ఇదే!! వాహ్ రే వాహ్! తాధినా తకధీన తాంగిడతక తధికిటతకతోం బజ్జు తెఱచుకుని కామెంట్లేసుకుని లైకులు ఎన్నో కొట్టాలోయ్భజనలు…