బూమరాంగ్‍లు పదును పెట్టుకుంటున్న చైనా

    ఈ రోజు చైనా తనని తాను ఒక ప్రపంచ శక్తిగా భావించుకుంటూ అందుకు తగ్గ ఋజువులు చాలానే చూపెడుతోంది. వ్యాపారపరంగా అమెరికాని మించిపోవాలనీ, సైనికపరంగా భారత్ తనను చూసి భయపడుతూనే ఉండాలనీ, తద్వారా, భారత్ మిగతా ప్రపపంచంతో నిర్వహించే…

వైరల్ రాజకీయం

    వైరల్ రాజకీయం అనేది ఇప్పుడొక ప్రత్యేక విషయంగా మారిందనిపిస్తోంది. జంతువులద్వారానో పక్షులద్వారానో మనుషులకు సంక్రమించే వైరస్ ల గురించి, అలాగే కృత్రిమ జన్యుమార్పిడుల గురించి కాస్త చదువుకున్నాను కనుక ఈ వ్యాసం రాయగలుగుతున్నాను. వైరస్ కి దేశాలూ, రాజకీయాలూ…

డిల్లీలో దాలినాయుడు

  తాను పుట్టి బుద్దెరిగి నలబయ్యైదేళ్ళు దాటీవరకూ విజయనగరం కోటకన్నా విశాలమైన కట్టడాన్ని గాని, గంటస్తంభం కన్నా దర్జాగా ఉన్న కట్టడాన్ని గాని చూడని దాలినాయుడు, డిల్లీలో మూడు రోజులూ తిరిగి కుతుబ్‌మీనార్, ఎర్రకోట, ఇలాటివన్నీ వింత వింతగా చూసేడు. వీటికి…