Why Bharat Matters – విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ వ్రాసిన పుస్తకం సమీక్ష

Why Bharat Matters – విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ వ్రాసిన పుస్తక సమీక్ష ప్రస్తుత భారత విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ రాసిన పుస్తకం పుస్తకం పూర్తి చేసాను. ఇది ఈ పుస్తకం గురించి నేను అర్ధం చేసుకున్న విధానం మీద ఆధారపడిన…