శాసన సంక్రాంతి

శాసన సంక్రాంతి – మరిన్ని వ్యాసాలను “చరిత్ర” విభాగంలో చదవండి Sankranti as understood from South Indian inscriptions దానం – సనాతన ధర్మం దానం సనాతనధర్మంలోని ప్రధానగుణం. దీనిని త్యాగం అను కూడా పిలువవచ్చు. మన దగ్గర ఎక్కువగా…

తిరుమల ఆలయం లోని అపుర్వమైన శాసనం

తిరుమల ఆలయంలోని అపుర్వమైన శాసనం ఈనాడు నాశనమవుతున్న ప్రకృతిని, చారిత్రిక సంపదలను చూసి మనం ఆందోళన చెందుతున్నాం. వాటిని కాపాడుకోవాలన్న ప్రయత్నాలను చేస్తున్నాం. ఇందుకోసం ఎన్నో సంఘాలు, సంస్థలు పుట్టుకొచ్చాయి. పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పరిరక్షణా కార్యక్రమాల్లో తలమునకలైవున్నాయి. కానీ సుమారు…

కాంక్రీట్ – కథ, వ్యథ

కాంక్రీట్ కథ – వ్యథ శబ్దచిత్రాన్ని ధ్వని పాడ్కాస్ట్ లో ఉచితంగా వినండి! ఉపోద్ఘాతం: ఈనాడు మానవాళి కాంక్రీట్ తో కట్టిన పట్టణాల్లో నివసిస్తోంది. అత్యధిక సంఖ్యలోని కట్టడాలు కాంక్రీట్ తోనే కట్టబడ్డాయి. ఎత్తైన ఆకాశహర్మ్యాలు మొదలుగొని చిన్న చిన్న ఇళ్ళ…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13 Listen to Episode – 13 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 13 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12 Listen to Episode – 12 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 12 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11 Listen to Episode – 11 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 11 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 10

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 10 Listen to Episode – 10 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 10 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9 Listen to Episode – 9 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)     పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 9 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 8

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 8 Listen to Episode – 8 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 8 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 7

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 7 Listen to Episode – 7 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)     పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 7 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్…