చుప్పనాతి – భాగం 3

  “శార్వరీ! ముందుగా నీకు అభినందనలు. ఎవరూ స్పృశించని సబ్జెక్ట్ ఎన్నుకున్నందుకు! నాకు తోచిన తరహాలో నేనూ కాస్త నీకు సాయపడాలనుకున్నాను. అసలు నీవీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని ఏదో రాద్దాం అనుకోవటంలో తప్పేమీ లేదు. ఎందుకంటే, మన దేశ సంస్కృతిలోనే ఆ…

చుప్పనాతి – భాగం 2

  పంచవటి పేరే ఎంత పవిత్రంగా అనిపిస్తుందో! ఐదు వటవృక్షాల చల్లని నీడలో సీతారాములు పర్ణశాల నిర్మించుకుని, ఆ స్వచ్చమైన ప్రకృతిలో, గోదావరి గలగలలు వింటూ, కందమూల ఫలాలతో జీవితాన్ని గడపటం – పెళ్ళైన కొద్ది రోజులకే ఇలా అడవుల్లో కాపురం…

చుప్పనాతి – భాగం 1

    ‘వంశీ…వంశీ…’ పొగలు కక్కుతున్న కాఫీని నెమ్మదిగా సిప్ చేస్తూ హోటల్ రూం సిట్ ఔట్లో పచార్లు చేస్తున్న వంశీధర్ ఆ పిలుపుతో కాఫీ అక్కడే టీపాయ్ మీద పెట్టి రూంలోకి పరిగెట్టాడు. బాత్రూంలో నుంచీ శార్వరి పిలుస్తోంది. “ఏంటి?…

నీవు లేవు – నీ కవిత ఉంది

  ఇది దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ శత జయంతి వత్సరం. ఈ సందర్భంగా ఆవకాయ.ఇన్ సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక వ్యాస పరంపరలోని రెండవ వ్యాసం  మొదటి వ్యాసం: అమృతం చవి చూసిన కవి   పరిచయ వాక్యాలు: ‘జయంతి తే సుకృతినో రస…