మంత్రద్రష్ట – ఆరవ తరంగం

  ఐదవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు – మంత్రద్రష్ట – అయిదవ తరంగం   మధ్యాహ్నం మూడవ ఝాము. సూర్య భగవానుడు పశ్చిమ దిగంతం వైపుకు పరుగును ఆరంభించాడు. శ్రమజీవులందరూ విశ్రాంతి తీసుకొని ఆ దినపు కార్యం ముగిసిందా లేదా అని సరి…

మంత్రద్రష్ట – అయిదవ తరంగం

మూడవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు – మంత్రద్రష్ట – నాల్గవ తరంగం   రాజభవనపు ముత్తైదువలు, బ్రాహ్మణులు వేదఘోషలతో, మంగళవాద్య పూజాద్రవ్యాలతో నందిని వద్దకు ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు. రాజపురోహితుడు ఆ సురభికి పూజ చేసి, భయభక్తులతో వినమ్రుడై – “దేవీ, మహారాజు మీకు…

మంత్రద్రష్ట – నాల్గవ తరంగం

మూడవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు: మంత్రద్రష్ట – మూడవ తరంగం   ఆశ్రమంలో ఎక్కడ చూసినా కోలాహలం. ఇంతవరకూ అతిథి పూజ సంభ్రమంలో కోలాహలం. ఇప్పుడు అతిథుల సంభ్రమపు కోలాహలం. రాజు వైపు వారంతా నందినిని తమ రాజధానికి పిలుచుకొని పోతున్నారని సంభ్రమంలో…

మంత్రద్రష్ట – మూడవ తరంగం

రెండవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు: మంత్రద్రష్ట – రెండవ తరంగం కౌశిక మహారాజు వస్తున్న సంగతి తెలిసి కూచున్న ఆసనాన్ని వదలి లేచి వచ్చారు వశిష్ఠులు. వారు వాకిలి వద్దకు వచ్చే లోపే రాజు ప్రవేశించాడు. “రాజేశ్వరులకు స్వాగతం…” అని అన్నాడు…

మంత్రద్రష్ట – రెండవ తరంగం

మొదటి భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు: మంత్రద్రష్ట – ఒకటవ తరంగం   బ్రహ్మర్షి ఆశ్రమంలో ఆ మహానుభావుని చేత సన్మానించబడి కౌశిక మహారాజు ఘన సంతోషం, ఆశ్చర్యం, సంభ్రమం నిండిపోగా తన శిబిరంలో కూర్చున్నాడు. తాను పొందిన సత్కారం తన ఊహ…

మంత్రద్రష్ట – ఒకటవ తరంగం

శ్రీః నా మాట మొదటగా ’నా మాట’ అని ఇక్కడ రాసుకొన్నందుకు క్షమాపణలు. ఎందుకంటే, అత్యంత నిబద్ధతతో, నియమ నిష్ఠలతో, అనేక సంవత్సరాలు శ్రమించి, ఎన్నో పుస్తకాల నుండి ఎన్నో విషయాలను సేకరించడమే కాక ఇతరుల అనుభవాలను, స్వానుభవాన్నీ క్రోడీకరించి రాసిన…

ఝడుపు కథ – నాలుగో (చివరి) భాగం

  మర్నాడు పొద్దున్నే గుడి దగ్గరికి ఆసక్తితో చాలామంది వచ్చారు. ఊళ్ళో పెద్దలు వచ్చారు. రామలక్ష్మి, లక్షమ్మ, గొల్లరాముడు, వరాలు కూడా వచ్చారు. కిందటి రాత్రి చేతబడి విషయము తెలియడముతో పోలీసులు కూడా పట్నం నుండీ వచ్చారు. సుందరశాస్త్రీ , దీక్షితులూ గుడి బయట…

ఝడుపు కథ – మూడో భాగం

  రామలక్ష్మి జమీందారు గారింటికి వచ్చింది. శ్రావణ శుక్రవారం ముత్తైదువ వాయనం తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా జమీందారు భార్య వర్తమానం పంపించింది.రామలక్ష్మికి ఎందుకో సంకోచం. అయినా పిలిచాక వెళ్ళకపోతే బాగుండదని వెళ్ళింది. ఇంకా ఇద్దరు ముత్తైదువ లున్నారక్కడ. అప్పుడే వెళ్ళబోతున్నారు. రామలక్ష్మిని చూసి…

ఝడుపు కథ – రెండో భాగము

  వర్ధనమ్మకి ఇంకా గుండెలు అదురుతూనే ఉన్నాయి. అతడు నిజంగానే బ్రాహ్మడా ? నిజంగా అబ్బాయి పంపాడా ? బుర్ర తిరిగిపోతోంది! అవధానులు వచ్చారు.. కాళ్ళుకడుక్కుని లోపలికి రాగానే “త్వరగా వడ్డించు. వెంటనే వెళ్ళాలి” అన్నాడు. జరిగింది ఏకరువు పెట్టింది. అవధాని…

ఝడుపు కథ – ఒకటో భాగం

  అవధానులు సాయం సంధ్య ముగించుకుని ,ఇష్టం లేకున్నా ఆదుర్దా నిండిన మనసుతో రామాలయానికి వెళ్ళారు. వర్ధనమ్మ కూడా దేవుడి దీపం వెలిగించి తనకొచ్చిన దేవుడి పాట పాడుకుంటూ హాల్లోకి వచ్చింది. “హమ్మయ్య! ఆ పాకిస్తాన్ తో యుద్ధము కాదుగానీ ,…