తిరుమల ఆలయం లోని అపుర్వమైన శాసనం

తిరుమల ఆలయంలోని అపుర్వమైన శాసనం ఈనాడు నాశనమవుతున్న ప్రకృతిని, చారిత్రిక సంపదలను చూసి మనం ఆందోళన చెందుతున్నాం. వాటిని కాపాడుకోవాలన్న ప్రయత్నాలను చేస్తున్నాం. ఇందుకోసం ఎన్నో సంఘాలు, సంస్థలు పుట్టుకొచ్చాయి. పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పరిరక్షణా కార్యక్రమాల్లో తలమునకలైవున్నాయి. కానీ సుమారు…