హంపీ లో దీపావళి ఉత్సవాలు – చారిత్రిక విశేషాలు

హంపీలో దీపావళి ఉత్సవాలు – చారిత్రిక విశేషాలు ఉపోద్ఘాతం: సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో పండుగలకు కొదవలేదు. మూడున్నర శతాబ్దాల పాటు దక్షిణ భారతదేశాన్ని సుస్థిరం చేసిన విజయనగర సామ్రాజ్యంలో పండుగలకు కొదవ లేదు. ఆ సామ్రాజ్య రాజధాని అయిన హంపీ మహాపట్టణంలో…

మహామంత్రి తిమ్మరుసు తిరుమల శాసనాలు

తిమ్మరసు తిరుమల శాసనాలు లఘుచిత్రం  మహామంత్రి తిమ్మరుసు మధ్యయుగపు దక్షిణ భారత దేశంలోని ఒక ప్రముఖ చారిత్రక వ్యక్తి. సుప్రసిద్ధ విజయనగర చక్రవర్తి అయిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలతో అతనికి ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలు వీరగాథలుగా గత ఐదు శతాబ్దాలుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. తిమ్మరుసు, కేవలం…

Anveshi 1 Minute Short Film Utsav

Anveshi 1 Minute Short Film Utsav is all about celebrating history through short films. Last date to submit videos - 25th September, 2020. HURRY

Never To Be Forgotten Emperor

      In the second half of 16th century, the Vijayanagara Empire has suffered from several rude shocks. A major military defeat on the battle field of Talikota in…

Why I Love History

Why I Love History short film is about a person who at first dislikes history but later develops love for it.

స్త్రీ విజయ – విజయనగర సామ్రాజ్యపు విశిష్ట మహిళలు

  “స్త్రీ విజయ – విజయనగర మహిళాశక్తి” అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ప్రత్యేక తెలుగు డాక్యుమెంటరీ:   అన్వేషి ఛానెల్‍కు సబ్‍స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆసక్తికరమైన చరిత్ర రహస్యాలను తెలుసుకోండి.  ఆమె…ఓ ఆడపులిలా పొంచివుంది… తన తండ్రి మాది గౌడ మరణానికి ప్రతీకారం…

Mundlapudi Chola Temple – Walk To Monument

   Subscribe to Anveshi Channel & watch exciting programs on unknown secrets of historyMullapudi is a small village some 11 KM from Tirupati town. Its closer to Tiruchanoor or…

Srivari Mettu Heritage Walk

      Are you interested in history? Subscribe to Anveshi Channel & know about unknown secrets of history. Anveshi’s “Srivari Mettu Heritage Walk” is aimed at bringing to the…