పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 3

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 3 Listen to Episode – 3 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 3 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 2

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 2 Listen to Episode – 2 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 2 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer: Chittibabu…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 1

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 1 Listen to Episode – 1 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast) Writer: Chittibabu Brought to you by MAHAA Podcasts – Unique Podcasts on…

కవుల రైలు – దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ కథ

Dhvani Podcast · Kavula Railu దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ వ్రాసిన చక్కటి కథల్లో “కవుల రైలు” ఒకటి. ఆ కథకు మేము ఇచ్చిన ధ్వనిరూపం ఇది. తప్పక వినండి.

స్వర్ణ కమలం | బాలల జానపద నవల | తెలుగు పాడ్కాస్ట్

స్వర్ణ కమలం – బాలల జానపద నవల – తెలుగు పాడ్కాస్ట్ Swarna Kamalam Novel – Podcast in Telugu for kids   స్వర్ణ కమలం చక్కటి మలుపులతో సాగే జానపద కథ. ఇది 1970-80ల మధ్య వ్రాసినట్టుగా…

ఎలుక గుర్రము మీద | కరుణశ్రీ | వినాయక పద్యాలు | ఆవకాయ పాడ్‍కాస్ట్

ఎలుక గుర్రము మీద కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి గారు వినాయక స్వామిపై వ్రాసిన ఈ పద్యాలు పిల్లలకు తప్పనిసరిగా నేర్పించాల్సిన పద్యాలలోనివి. పాడిన వారు: శ్రీమతి నీరజ   ఎలుకగుర్రము మీద నీరేడు భువనాలు పరువెత్తి వచ్చిన పందెకాడు ముల్లోకముల నేలు…