పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13 Listen to Episode – 13 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 13 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12 Listen to Episode – 12 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 12 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11 Listen to Episode – 11 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 11 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9 Listen to Episode – 9 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)     పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 9 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 6

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 6 Listen to Episode – 6 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)     పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 6 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 5

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 5 Listen to Episode – 5 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)     పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 5 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్…

అధ్యాయం 30 – పల్నాటి వీరభారతం (చివరి భాగం)

క్రితం భాగంలో: బాలచంద్రుడు తన తమ్ముళ్ళతో కలిసి, కాలరుద్రుడిలా రణరంగంలో చెలరేగుతాడు. అసహాయశురుడై విజౄంభిస్తాడు. అతను, అతని తమ్ముళ్ళ ధాటికి తట్టుకోలేక నలగాముని సైనికులు పలాయనం చిత్తగిస్తారు. ఒక్కణ్ణి చేసి బాలుణ్ణి మట్టుబెట్టాలని తలచిన నరసింగరాజు తన సైనికుల్లో ధైర్యాన్ని నింపి…

అధ్యాయం 29 – పల్నాటి వీరభారతం

తెలుగునాట ఇంత గొప్ప యుద్ధం జరినట్లు మరెక్కడా దాఖలు లేదు. కవుల కలాలకు అందనంత గొప్ప పోరు జరిగింది. వర్ణించ నలవిగాని భీకర సమరమది.అటూ ఇటూ వీరులు కత్తులతో, బల్లాలతో పలుకరించుకున్నారు. రణవాద్యాలు మ్రోగాయి. శంఖాలు పలికాయి. కేకలతో, పెడబొబ్బలతో, కత్తుల మ్రోతతో, ఏనుగుల ఘీంకారాలతో, గుర్రాల గిట్టల చప్పుళ్ళతో కారెంపూడి రణక్షేత్రం మ్రోగిపోయింది.

అధ్యాయం 28 – పల్నాటి వీరభారతం

క్రితం భాగంలో: యుద్ధరంగానికి వచ్చిన బాలచంద్రుడు, వీర కన్నమ తొడను తొక్కి, లంఘించి, మలిదేవుడి సమక్షంలోకి వచ్చి వ్రాలి, సంధికి ఒప్పుకున్న పెద్దలను ధిక్కరిస్తాడు. బాలుడి వీర వచనాల్ని విన్న మాచెర్ల వీరుల్లో పగ రగులుకుంటుంది. సంధి కాదు, యుద్ధమే కావాలని…

అధ్యాయం 27 – పల్నాటి వీరభారతం

క్రితం భాగంలో: మాంచాల కోరిక మేరకు బ్రాహ్మణ అనపోతును యుద్ధరంగానికి రానివ్వకుండా చేసేందుకు తన ముద్దుటుంగురం, ముత్యాలహారం తీసుకు రమ్మని వెనక్కి పంపుతాడు బాలచంద్రుడు. మాచెర్ల సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత, ధైర్యం దిగజారిన నాగమ్మ నలగామరాజును ఒప్పించి సంధి ప్రయత్నం చేస్తుంది.…