భారతీయ సనాతన ధర్మం విశ్వరూపం – భాగం 2

  వేదం అంటే ఒకే ఒక పుస్తకం కాదు.   వైదిక సాహిత్యం – విభాగాలు వైదిక సాహిత్యంలో 18 విద్యాస్థానములు ఉన్నాయి. విద్యాస్థానం అంటే ఇంగ్లీషులో Branch of Study అని చెప్పుకోవచ్చు. వీటిలో శ్రుతి అనే విభాగంలో ఋగ్వేదం,…

భారతీయ సనాతన ధర్మం విశ్వరూపం – భాగం 1

  భారతీయ సనాతన ధర్మం యొక్క విశ్వరూపం ను ’కొండ అద్దమందు కొంచెమై’ ఉన్నట్టు చూపిస్తాను! ***** భారతీయ సనాతన ధర్మం యొక్క విశ్వరూపం చూడాలంటే ముందు కొన్ని విషయాలని తెలుసుకోవాలి. ఈనాడు జుదాయిజం నుంచి పుట్టిన రెండు శాఖల కన్న…

అసహాయ శూరుడు సుదాస ది గ్రేట్!

    మన చరిత్రకారులు ” – The Great!” తోకలు తగిలించి పొగిడినవాళ్ళందరూ హైందవేతరులే – అశోకా ది గ్రేట్,అక్బర్ ది గ్రేట్,కనిష్క ది గ్రేట్!మార్క్సు కళ్లదాలతో చూసే కమ్యునిష్టులకి సిగ్గు లేదు సరే,ఈ దేశం కోసం త్యాగాలు చేసి…

హిందూ ఆలయ విమోచన ఉద్యమం వేగవంతం కావాలి

    ఈ దేశపు చట్టాలను చేసింది హిందువులేనా?   హిందూ ఆలయాలు హుండీల నుంచి గానీ భక్తుల విరాళాల రూపంలో గానీ స్వీకరించే ప్రతి రూపాయికీ ఆదాయపు పన్ను చెలిస్తున్నాయి. చర్చిలు, మసీదులు, షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయాలు ఒక్క రూపాయి…

చందమామకు సూర్యుడు పిల్లనిచ్చిన మామ అవుతాడా?

  సోముడికీ సూర్యకళకీ జరిగిన, జరుగుతున్న, జరగబోయే వివాహ శుభ యాత్రని వర్ణించే RV (X.85) భాగం మొత్తం ఋగ్వేదంలోనే కవిత్వం ధగద్ధగాయమానమై వెల్లివిరిసే కమనీయ సౌందర్య సంభరితమైన సంతత శారదాంఘ్రి నతమస్తక సరసజనైక మనోవేద్యం! “ఇంకేముంది, హరిబాబు మళ్ళీ పిట్టకధలు…

దశరథుని అశ్వమేధయాగం – అభూతకల్పనలు – ఒక విమర్శ

    చాలా కాలం నుంచీ హైందవేతరులు రామాయణంలో దశరధుడు చేసిన అశ్వమేధ యాగంలో కౌసల్యాదేవి  గుర్రం పక్కన పడుకున్నట్టు ఉందని ప్రచారం చేస్తున్నారు.ఇక్కడ నేను రామాయణం ఆ ప్రస్తావనకు సంబంధించిన శ్లోకాలు అన్నీ చూపిస్తున్నాను. అసలైన కొసమెరుపు చివర్లో చెప్తాను.మొదట…

ఆలయనిర్మాణం, విగ్రహారాధన వేదవిరుద్ధమా?

  నిన్న గాక మొన్న కన్ను తెరిచిన ప్రతి బొడ్డూడని పసికూనకీ “వేదాల్లో అది లేదు వేదాల్లో ఇది లేదు, ఉంటే చూపించు!” అని నిలదియ్యటం అలవాటైపోయింది. ఎక్కడ బడితే అక్కడ “వేదాలలో మూర్తి పూజ గురించి దేవాలయాల గురించి అసలు…