అసహాయ శూరుడు సుదాస ది గ్రేట్!

    మన చరిత్రకారులు ” – The Great!” తోకలు తగిలించి పొగిడినవాళ్ళందరూ హైందవేతరులే – అశోకా ది గ్రేట్,అక్బర్ ది గ్రేట్,కనిష్క ది గ్రేట్!మార్క్సు కళ్లదాలతో చూసే కమ్యునిష్టులకి సిగ్గు లేదు సరే,ఈ దేశం కోసం త్యాగాలు చేసి…

Minorities in India: Who Decides?

  NOTE: This article was originally published in https://pranasutra.in    In the year 2017, Sri Ashwini Upadhyay, a lawyer and senior BJP leader had filed a PIL in the Supreme Court of India…

కాదంబరీః కాదంబరీ

  కాదంబరి అంటే సంస్కృతంలో ఇప్పకల్లు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి తీరాన పర్ణశాల అని ఒక ప్రాంతం ఉంది. అక్కడ గ్రామీణులు సీతమ్మవారి ప్రసాదం అని ఇప్పపూలు అమ్ముతుంటారు. కాస్త వగరుగా, కాస్త తియ్యగా ఉంటాయవి. ఇప్పపూలు ఆ గ్రామీణులకు Natural…

కార్ల్ సేగన్ కావాలంటే…

కార్ల్ సేగన్ అన్న “there is no reason to deceive ourselves with petty stories for which there’s little good evidence” గొప్ప మాటలకు వ్యతిరేకంగా రోహిత్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. నిరాధారాలైన కొన్ని అసత్యాలను సత్యాలుగా నమ్మిన రోహిత్ మరిన్ని అసత్య ప్రచారాలకు పనిముట్టుగా మారిపోయాడు. ఇది నిజంగా విషాదకరం.

Battle of Talikota Completes 450 years

    Battle of Talikota as dipicted in a 16th century miniature art Image courtesy: Wikimedia.org 26th of January is not only the occasion to celebrate Republic Day but also to…

Role of Media – Looking in the Light of Deepavali story

It is clear from the discussion that media’s sole aim was to ‘attack’ Hindu belief system than ‘critically’ analysing them.

Afterword for ‘Veyi Padagalu’

Dear Readers, As you are all aware the English version of “Veyipadagalu” had to be stopped as there is an objection from the legal heirs of Viswanatha about a copyright…

Selections From Sri Sri And Other Essays – Part 5

Dear Readers, This is the concluding part of this exclusive series on Sri Sri. In this part, you would be reading the insightful critiques by Kondareddy Venkateswara Reddy and Dr.…

Selections From Sri Sri And Other Essays – Part 4

Download eBooks – Selections from Sri Sri   Dear Readers, You would be reading the 4th part of this exclusive series on Sri Sri. In this part, Dr. Syamala Kallury presents…

Selections From Sri Sri And Other Essays – Part 3

From Editorial Team Dear Readers, We are presenting the translations of film songs by Sri Sri from select films. Dr. Syamala Kallury has done a commendable job of presenting the…