శాసన సంక్రాంతి

శాసన సంక్రాంతి – మరిన్ని వ్యాసాలను “చరిత్ర” విభాగంలో చదవండి Sankranti as understood from South Indian inscriptions దానం – సనాతన ధర్మం దానం సనాతనధర్మంలోని ప్రధానగుణం. దీనిని త్యాగం అను కూడా పిలువవచ్చు. మన దగ్గర ఎక్కువగా…

హీరాకానీ – మాతృప్రేమ

ఛత్రపతి శివాజీ రాయగఢ్ కోట నిర్మించాడు. అది శత్రు దుర్భేద్యంగా ఉండేది. ఉదయం ఆరు గంటలకు తెరవబడే కోట తలుపులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మూయబడేవి. ద్వారం మూసివేసిన సమయంలో ఒక చీమ కూడా లోపలి నుండి బయటకు…

మహాత్ములు మన అభిప్రాయాలు

  స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని అహింసాయుతంగా మలచి దేశ ప్రజలందరినీ దాదాపుగా ఒకేతాటిపై నడిపించిన గాంధీ మహాత్ముడే. స్వాతంత్ర్యపోరాటంలో ఒక్కసారి కూడా అరెస్టు కాబడని అంబేద్కర్, దళితజనుల కోసం చేసిన పోరాటానికి భారతరత్నే. మనం చదువుకున్న పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా మనం అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకుంటాం. దురదృష్టవశాత్తు,…

Is Bharata or One India Just A Big Dream?

Is Bharat or One India Just A Big Dream? INTRODUCTION: Today I happened to see Kathi Mahesh’s blog and read his latest article on Aryan-Dravidian concept. This piece of writing is…