ఛలో భరతఖండ్ – ఆర్యుల వలస సిద్ధాంతం – వేదాలకు అపార్థాలు

ఛలో భరతఖండ్ – ఆర్యుల వలస సిద్ధాంతం – వేదాలకు అపార్థాలు Aryan Migration Theory Review by Ravi ENV మొదటి భాగం చదవడానికి ఇక్కడ నొక్కండి   ఈ వ్యాసాన్ని వీడియో పాడ్కాస్ట్ గా అన్వేషి ఛానల్ లో…

ఛలో భరతఖండ్ – ఆర్యుల వలస సిద్ధాంతం – ప్రస్తావన

ఛలో భరతఖండ్ – ప్రస్తావన Aryan Migration Theory Review by Ravi ENV ఈ వ్యాసాన్ని వీడియో పాడ్కాస్ట్ గా అన్వేషి ఛానల్ లో వినడానికి ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి ఇద్దరు మిత్రులు – ఆర్యులు – వలసలు…

భారతీయ కావ్యాలు – పరోక్షత (Objectivity)

భారతీయ కావ్యాలు – పరోక్షత (Objectivity) గురించి ఇ.ఎన్.వి. రవి విశ్లేషణను చదవండి. కావ్యాల్లో పరోక్షత (Objectivity) భారతీయ కావ్యాలు, కావ్యసాంప్రదాయాలు ఎప్పుడూ కూడా ప్రత్యక్షంగా కనిపించే వాస్తవాలను మాట్లాడవు. ఆ వాస్తవాలను సత్యాలుగా అంగీకరించేసి, ఆ కంటికి కనిపించే ప్రత్యక్షవాస్తవాలను…

కాదంబరీః కాదంబరీ

  కాదంబరి అంటే సంస్కృతంలో ఇప్పకల్లు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి తీరాన పర్ణశాల అని ఒక ప్రాంతం ఉంది. అక్కడ గ్రామీణులు సీతమ్మవారి ప్రసాదం అని ఇప్పపూలు అమ్ముతుంటారు. కాస్త వగరుగా, కాస్త తియ్యగా ఉంటాయవి. ఇప్పపూలు ఆ గ్రామీణులకు Natural…