పితరులు – శ్రాద్ధకర్మ – పితృ స్తోత్రం

పితరులు – శ్రాద్ధకర్మ   ఈ వ్యాసంలో పితరులు, శ్రాద్ధకర్మ గురించి వ్రాసిన కొన్ని అంశాలను ఇక్కడ ఉదహరిస్తున్నాను.   పితరులు – పితృదేవతలు: జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను “పితరులు” అని పిలుస్తారు. ప్రపంచంలో జీవించడానికి కావలసిన వ్యవహారాల పట్ల జ్ఞానాన్ని, అవగాహనను…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13 Listen to Episode – 13 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 13 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12 Listen to Episode – 12 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 12 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11 Listen to Episode – 11 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 11 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

అట్ల తద్ది

అట్ల తద్ది – తెలుగు పండుగలు వెన్నల – చలి  శీతగాలి – వెచ్చదనం  గోంగూరపచ్చడి – పెరుగన్నం  పేనం సెగ – చెరకుపానకం  తెల్లని  దూది లాంటి  అట్టు    ఆటముగియగానే వేసిన ఆకలి  ఇంట్లో ధూపం దీపం నైవేద్యం  ఆకలి కి…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 10

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 10 Listen to Episode – 10 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 10 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9 Listen to Episode – 9 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)     పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 9 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్…

చివరి దాకా వచ్చే నేస్తం

చివరి దాకా వచ్చే నేస్తం – ఆవకాయ తెలుగు కథలు ఆక్సిజెన్  మాస్క్ యూరిన్ బాగ్ తీసేసింది. చేతులు మొహం కళ్ళు అన్ని సర్ది నైటీ సరి చేసి జుట్టు ని వెనక్కి చేతులతో తోసింది. పక్కని కూడా సరి చేసింది.…

ఉత్తరాంధ్ర కళారూపం – భామాకలాపం వీధిభాగవతం

ఉత్తరాంధ్ర కళారూపం – భామాకలాపం వీధిభాగవతం పరిచయ వాక్యాలు మా ఉత్తరాంధ్రా ప్రాంతంలో భాగవతం అనేది ఒక వీధిప్రదర్శన కళారూపం. కేవలం ఒకటి రెండు గంటల్లోనే వేదిక తయారు చేసుకోవచ్చు. పది పన్నెండు అడుగుల దూరంలో నాలుగు బలమైన గుంజలు చదరంలా…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 8

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 8 Listen to Episode – 8 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 8 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…